Kommer att uppdateras löpande  /  Will be updated regularly

Rita from Volgograd

Julia, a police women from Volgograd

Soney, a dear friend from Stockholm

A  russian  ballerina in Stockholm operabalett